Càncer de bufeta urinària

La bufeta urinària és un òrgan buit que es troba a la part inferior de l’abdomen. Aquest òrgan de parets musculars té la funció d’emmagatzemar la orina i en contraure’s l’expulsa a través de la uretra.

El càncer de bufeta s’origina en el teixit que recobreix internament a la bufeta, l’uroteli. A mesura que el càncer creix envaeix en profunditat les altres capes de la paret de la bufeta.

El principal factor de risc per a desenvolupar un càncer de bufeta és el tabaquisme, sent responsable del 50% dels casos diagnosticats. Altres factors inclouen l’exposició crònica de certes substàncies contingudes en les pintures, dissolvents, etc.

En el nostre centre realitzem totes les proves necessàries per al diagnòstic del càncer de bufet i comptem amb les tecnologies més avançades per al seu tractament.

El símptoma més comú es la Hematúria (sang a la orina) sense dolor, podent estar acompanyada de coàguls. Una altra forma de presentació són els símptomes irritatius, com haver d’orinar amb urgència i freqüència o sentir dolor o coïssor durant la micció. Ocasionalment pot produir dolor a nivell de les foses lumbars (esquena).

Les proves utilitzades per al diagnòstic són la ecografia, les citologies d’orina i la Cistoscòpia, sent aquesta darrera fonamental ja que ens permet observar directament els tumors dins la bufeta.

Un cop identificat el tumor, s’ha de realitzar un Resecció Transuretral (RTU) i el teixit extret serà analitzar per un patòleg.

El tractament dependrà del grau de profunditat que tingui el tumor en el moment del diagnòstic. Per als tumor que no envaeixen el múscul el tractament serà la RTU i l’aplicació de teràpies intravesicals com la quimioteràpia (Mitomicina C) o la immunoteràpia (BCG).

Per a aquells tumors que envaeixin el múscul de la bufeta el tractament d’elecció es la Cistectomia Radical amb limfadenectomia, que consisteix en l’extirpació de la bufeta i els teixits que la voregen.