Sempre al servei dels nostres pacients

Patologies

Prevenció, diagnòstic i tractament de tumors renals mitjançant diversos procediments:

 • Nefrectomia radical i parcial per abordatge laparoscòpic o convencional.
 • Cirurgia de grans masses renals i retroperitoneals per carcinoma renal, sarcomes o masses residuals post-quimioteràpia en càncer testicular.
 • Ablació per radiofreqüència de tumors renals.
 • Cirurgia Robòtica Da Vinci SI HD.

Prevenció, diagnòstic i tractament dels tumors de l’uroteli

 • Resecció transuretral de tumors vesicals (RTU)
 • Ureteroscòpia diagnòstica i quirúrgica
 • Cirurgia percutània dels tumors de l’uroteli
 • Nefroureterectomia laparoscòpica per tumor de vies
 • Cistoprostatectomia radical i substitució vesical ortotòpica en tumors infiltrants de bufeta
 • Cirurgia Robòtica Da Vinci

+ info

Prevenció, diagnòstic i tractament pels següents procediments:

 • Cribratge de població sana amb proves de PSA, tacte rectal i ecografia.
 • Biòpsia de pròstata ecodirigida per fusió
 • Prostatectomia radical per abordatge laparoscòpic o convencional
 • Aplicació de HIFU (ablació per ultrasons d’alta intensitat) en casos seleccionats i sota criteris de la AFU (Associació Francesa d’Urologia)
 • Cirurgia laparoscòpica d’alta definició.
 • Cirurgia robòtica Da Vinci

Prevenció, diagnòstic,seguiment i tractament dels tumors testiculars:

 • Orquiectomia
 • Cirurgia parcial testicular
 • Ecografia testicular
 • Limfadenectomia de les masses residuals post-quimioteràpia per abordatge laparoscòpic, convencional o cirurgia robòtica Da Vinci

+ info

Prevenció, diagnòstic i tractament de la patologia obstructiva de l’home:

 • Tractament mèdic de la HBP i promoció de la salut prostàtica
 • RTU de pròstata per sistema Plasmakinetic
 • Vaporització de la pròstata per Làser Díode, enucleació amb làser Holmium o KTP (verd)

+ info

Prevenció, diagnòstic i tractament de la patologia uroginecològica (incontinència urinària femenina, prolapse, diverticles uretrals, etc.):

 • Correcció de la incontinència per TOT i altres tècniques mínimament invasives.
 • Cirurgia del prolapse genital per laparoscòpia i colposacropèxia robòtica Da Vinci.
 • Correcció de fístules vesico-vaginals postpart o histerectomia.

Prevenció, diagnòstic i tractament de les diferents situacions associades a la litiasis:

 • Ureteroscòpia i litotrícia làser de càlculs ureterals.
 • Estudi metabòlic de la litiasis.
 • Tractament endourològic de la litiasis ureteral o renal.

Prevenció, diagnòstic i tractament d’una patologia en creixent demanda de solucions terapèutiques:

 • Diagnòstic analític i eco-doppler peniana
 • Tractament farmacològic
 • Cirurgia de la col·locació de pròtesis