Institut Urològic López Costea

Centre d’Urologia Avançada i Robòtica

L’Institut Urològic López Costea – Centre d’Urologia Avançada i Robòtica va iniciar la seva activitat l’any 1992 a l’antiga seu de la Clínica Quirón de Barcelona.

Des de llavors fins avui s’han produït notables canvis en l’especialitat d’Urologia, en especial donades les aportacions tecnològiques en el camp de la cirurgia endourològica, laparoscòpica i robòtica entre d’altres.

La filosofia que hem volgut fer constar en el nostre dia a dia ha estat la de la recerca d’un equilibri que posi en comú equips d’alta qualificació formada a hospitals universitaris amb el desenvolupament d’una infraestructura tècnica i humana que permeti afrontar el repte diària que avui representa aconseguir la excel·lència mèdica.

Treballem per l’excel·lència mèdica sempre amb l’objectiu de proporcional al pacient la qualificació necessària per a la resolució de la seva patologia.

Serveixin com a exemple la realització a Octubre del 2011 de la primera Cirurgia robòtica de Càncer de Pròstata a l’Hospital Quirón de Barcelona, avalats per la experiència prèvia en aquest camp i en el de la cirurgia laparoscòpica. Aquest fet va suposar l’inici del programa de Cirurgia Robòtica en el nostre centre des de llavors.

Amb posterioritat vam ser també pioners en la posada en marxa d’un programa de diagnòstic precoç de Càncer de Pròstata mitjançant la biòpsia prostàtica per Fusió Eco-RMN, amb nombrosos pacients diagnosticats i tractats.

Paral·lelament hem continuat desenvolupant totes les àrees de l’especialitat (patologia prostàtica benigna, litiasi, urologia reconstructiva, etc.) amb el concurs de diferents professionals que avui configuren IULC.

Està en la nostra ànima la incorporació progressiva de totes aquelles tècniques validades per les agències d’avaluació, en la cerc de les millors opcions diagnòstiques y terapèutiques.

Tots els integrants de l’equip son metges que formen part de l’staff mèdic d’Hospitals Universitaris. Per tant, desenvolupen diàriament activitat docent tant en les facultats de Medicina adscrites a aquests hospitals com en la docència dels metges MIR que s’estan formant en l’especialitat.

Els integrants del cos facultatiu compten en la seva experiència en múltiples treballs i publicacions. Aporten, per tant, experiència professional, coneixement i formació continuada permanent en diferents àrees de l’especialitat.

Avui podem dir que el servei d’Urologia que oferim desenvolupa l’especialitat en la seva totalitat amb un alt nivell tècnic en tots els camps, sense oblidar l’essència de la nostra activitat professional: el compromís amb el pacient.