Cirurgia robòtica Da Vinci

La cirurgia robòtica aplicada mitjançant el sistema Da Vinci permet el tractament quirúrgic de patologies complexes com els càncers urològics (ronyó, bufeta i pròstata) així com altres patologies relacionades amb malformacions de l’aparell urinari.

El procediment aplica els principis de la cirurgia laparoscòpica (mínimes incisions que permeten que el postoperatori sigui menys dolorós i el pacient pugui necessitar menys ingrés hospitalari així com menors pèrdues de sang) unit a una major precisió per al cirurgia, donat que la visió que aporta el robot es 3D i els braços on s’insereixen els instruments permeten reproduir dins el cos moviments idèntics als de la cirurgia oberta clàssica sense els inconvenients de la mateixa.

El disseny dels instruments permet reproduir moviments idèntics als de la cirurgia oberta sense els inconvenients de la mateixa, especialment en anatomies de difícil accés.

La plataforma de Cirurgia Robòtica es composa d’una consola on el cirurgia acciona les braços i instruments del robot a distància mitjançant visió 3D amplificada de fins a 10 augments i una columna amb els braços robotitzats que s’acoblarà a la taula de quiròfan on s’ubicarà el pacient i l’ajudant.

La cirurgia robòtica pot ser aplicada en Urologia en la resolució quirúrgica de malalties oncològiques i malformatives. La cirurgia assistida per robot en Oncologia permet una adequada combinació d’aspectes relacionats amb la curació oncològica atenent també als funcionals.

Aquest últim punt té especial rellevància en el càncer de pròstata (la patologia que és majoritàriament tractada als EEUU mitjançant robot) donat que la majoria de pacients afectes i tributaris de tractament quirúrgic són homes de menys de 70 anys que encara mantenen activitat sexual.

El càncer de pròstata té una incidència a Espanya del voltat de 60 casos / 100000 habitants / any, segons dades de la Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), el que representa el tumor masculí més comú seguit del de pulmó.

Respecte la mortalitat al nostre país, representa la 3a causa de mort per càncer en homes, precedit del càncer de pulmó i colorectal.

La cirurgia robòtica permet la identificació d’unes estructures neurovasculars que passen adjacents a la càpsula prostàtica gràcies a la magnificació òptica 3D associant-se, sobretot quan el pacient era prèviament potent, a un major nombre de pacients que preserven la funció erèctil al llarg de l’any següent a la cirurgia.

En relació a la incontinència urinària nombrosos estudis defensen la utilització del robot donat que permet conservar millor estructures anatòmiques relacionades amb la continència (millor identificació esfinteriana i conservació de la uretra) tot i que els temps d’adquisició o recuperació de la mateixa poden variar en funció de l’edat i característiques individuals.

També en el que respecta a resultats oncològics la cirurgia robòtica supera en nombrosos estudis a la cirurgia oberta molt probablement donada la millor visió per al cirurgià.

En quant a altres aplicacions en urologia, la cirurgia robòtica és d’aplicació en cirurgia conservador del càncer de ronyó, donada en situacions on per preservar la funció renal hem d’extirpar només el tumor i el teixit que l’envolta deixant la resta del ronyó sa. Aquestes tècniques estan sent considerades de forma creixent donat que la esperança de vida cada cop es major i les malalties que poden tenir una incidència en el deteriorament de la funció renal a llarg termini, com la hipertensió arterial i la diabetis, són molt freqüents i poden significar futurs compromisos de la funció renal que aboquen a la hemodiàlisis.

La cirurgia renal que ens permeti estalviar la major quantitat de teixit renal funcionant deu ser considerada en tots els pacients afectes de lesions tumorals si la situació és compatible amb la curació oncològica.

La cirurgia robòtica facilita aquesta complexa cirurgia sotmetent el ronyó a un menor temps de isquèmia (interrupció de la circulació durant la cirurgia) donada la facilitat per al cirurgia de realitzar moviments en la extirpació i la reconstrucció subseqüent.

En resum, la cirurgia robòtica constitueix avui dia una tecnologia d’aplicació preferent en algunes patologies oncològiques, reconstructives i en processos quirúrgics que requereixen la combinació de tècniques resolutives de curació oncològica associades a reconstruccions complexes després  de l’extirpació del procés tumoral.

El futur d’aquesta tecnologia és immens. En l’actualitat existeixen e fase d’avaluació sistemes de port únic que permetran realitzar la cirurgia a través d’una única incisió i sistemes de navegació que integren imatges de tomografia computeritzada o ressonància magnètica a la consola del cirurgia, permetent una major precisió a la localització de la lesió.